Łączka

 
CZYLI KWATERA „Ł”

W maju i czerwcu 2017 roku Piotr Czyżewski uczestniczył jako wolontariusz w pracach prowadzonych przez Samodzielny Wydział Poszukiwań IPN pod kierunkiem profesora Krzysztofa Szwagrzyka  w kwaterze „Ł” tzw. Łączce na Powązkach Wojskowych w Warszawie.