Klub Historyczny im. Hrabiny Markiewiczowej współpracuje, aktywnie wspiera i służy radą innym organizacjom polonijnym w Irlandii przy tworzeniu wydarzeń związanych z polską historią, kulturą oraz tradycją.

3 maja 2014 roku podczas wieczoru artystycznego zorganizowanego przez Grupę Poetycko-Muzyczną „ARKAJANA” w Polskim Ośrodku Społeczno Kulturalnym Piotr Czyżewski wygłosił wykład pt. 3 Maja – Święto Matki Boskiej Królowej Polski – geneza i historia.

Piotr Czyżewski był konsultantem podczas prac związanych z wystawą z okazji 70 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego przygotowywanej przez Discover Poland, która miała miejsce w sierpniu 2014 w kościele św. Audeona przy High Street w Dublinie. Piotr wyszukał i zredagował historię Irlandczyka, sierżanta Kennetha Ashmore’a, lotnika RAF, który zginął podczas lotu bojowego nad Polską w czasie Powstania Warszawskiego.

Na zaproszenie Forum Polonia Piotr Czyżewski wygłosił wykład pt. Festiwal Solidarności podczas spotkania z okazji rocznicy strajku w Stoczni Gdańskiej w sierpniu 1980 roku. Spotkanie odbyło się 9 września 2014 roku w Centre for Creative Practices przy Fitzwilliam Square w Dublinie.

Piotr Czyżewski wygłosił słowo wstępne przed spektaklem pt. Dziady, część II wystawionym przez Grupę Poetycko-Muzyczną „ARKAJANA” w listopadzie 2014 roku.

Piotr Czyżewski poprowadził koncert zorganizowany przez Jacka Zygmunta z okazji Narodowego Święta Odzyskania Niepodległości. Piotr Czyżewski wygłosił prelekcję na temat polskich dróg do niepodległości. W koncercie udział wzięli: The Dulcis Polonia Choir i Supertonic Orchestra pod kierownictwem Przemysława Łozowskiego. W prowadzeniu wieczoru Piotrowi Czyżewskiemu partnerowała Beata Sułyk. Koncert odbył się 3 listopada 2015 roku w Smock Alley Theatre w Dublinie.

Piotr Czyżewski i Przemysław Łozowski zorganizowali „ Wspólne Polaków śpiewanie patriotyczne” z okazji Narodowego Święta Odzyskania Niepodległości. Spotkanie odbyło się 12 listopada 2016 roku w restauracji Sopot w Dublinie.

Piotr Czyżewski wygłosił pogadankę historyczną z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę na zaproszenie polskiej szkole „Altogether” w Newbridge w październiku 2019 roku. 

Piotr Czyżewski wcielił się w postać Świętego Mikołaja biskupa podczas spotkania bożonarodzeniowego w polskiej szkole „Wspólna Wyspa” w Droghedzie.